Föreningsinformation

Kontaktperson för ansökan

Projektinformation


Inom vilket område ansöker du?

Beskrivning av projektet

Villkor

Vänligen läs igenom och kryssa i att ni accepterar de regler som gäller.

Om medel beviljas ska föreningen:

  • Använda medlen till verksamhet i enlighet med projektbeskrivning.
  • Återbetala felaktigt nyttjade medel.
  • Vara medveten om att ansökan och genomförandet kan komma att användas i marknadskommunikation för Svenska McDonald’s och Svenska Skidförbundet.
  • Eventuell återrapportering kan komma att behöva redovisas till Svenska McDonald’s.